شکوه موسیقی

تاریخ و محل برگزاری ششمین دوره‌ی فستیوال موسیقی آینه‌دار اعلام شدجزئیات ششمین دوره‌ی فستیوال موسیقی آیینی و نواحی ایران (آینه‌دار) که بر موسیقی نواحی ترکمن‌صحرا، شمال خراسان و جنوب البرز تمرکز دارد اعلام شد...

مطلب فوق از سایت موسیقی‌ما توسط موتور جستجوگر هوشمند لینک بیار به صورت خودکار دریافت شده است. مسئولیت محتوای مطلب، با سایت منبع مربوطه می‌باشد.

همه کلماتعین عبارت
«موضوع جستجو»