سلسله گفت‌وگوهای موسیقی ردیف و مقامی ایران در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود

ا سخن‌رانی مجید کیانی، رامبد صدیف، داریوش طلایی، علی‌اکبر شکارچی، مهدی آذرسینا و علی بیانیموسیقی ما - سلسله گفت‌وگوهای موسیقی ردیف و مقامی ایران با موضوع آداب اجرا و آموزش موسیقی با سخن‌رانی مجید کیانی، رامبد صدیف، داریوش طلایی، علی‌اکبر شکارچی، مهدی آذرسینا و علی بیانی جمعه 23 فروردین ماه در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود؛ همچنین علیرضا سلیمانی و حیدر سلیمانی در این برنامه به اجرای موسیقی می‌پردازند.

مطلب فوق از سایت موسیقی‌ما توسط موتور جستجوگر هوشمند لینک بیار به صورت خودکار دریافت شده است. مسئولیت محتوای مطلب، با سایت منبع مربوطه می‌باشد.

همه کلماتعین عبارت
«موضوع جستجو»