صید: در اولین تجربه، از خودم راضی‌ام

صید: در اولین تجربه، از خودم راضی‌امالمپین اسکی ایران گفت: خوشبختانه برای اولین تجربه من در رشته اسپرینت بازیهای المپیک زمستانی رقابت خوبی را پشت سر گذاشتم و به نظرم حضور قابل قبولی داشتم.

مطلب فوق از سایت یک‌ورزش توسط موتور جستجوگر هوشمند لینک بیار به صورت خودکار دریافت شده است. مسئولیت محتوای مطلب، با سایت منبع مربوطه می‌باشد.

همه کلماتعین عبارت
«موضوع جستجو»